Justering af priser pr. 1/2 2022

Vi har i de seneste år valgt ikke at foretage en årlig prisjustering grundet corona-situationen. Sidste gang vores servicepriser blev opjusteret efter prisindekset var således tilbage i 2018. I år har vi besluttet at genoptage prisjusteringen, hvorfor alle kunder vil opleve en prisjustering på 4 % på deres hosting og serviceabonnementer.

Prisjusteringen omfatter også alle VækstAftaler.

På udvalgte produkter som eksempelvis domæner og betalingsgateway har vi dog valgt at fastholde den nuværende prisstuktur

Samtidig justerer vi vores timepriser fra kr. 895,- til kr. 925,- for digital marketing, webdesign og udvikling. Og fra kr. 970,- til kr. 995,- for senior konsulenter og udviklere.

Ændringerne træder i kraft 1/2 2022.

Har du nogen spørgsmål til ændringen, eller har du andre ønsker til dit serviceabonnement eller hjemmeside, er du meget velkommen til at tage fat i mig.

Med venlig hilsen

Anders Fuglsang-Abrahamsen
Daglig leder, Vestjysk Marketing